LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔ NHI VIỆN TIN LÀNH NHA TRANG

      Vào ngày 14/06/2013 cộng đồng cựu cô nhi Tin Lành Nha Trang đã tổ chức LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP CÔ NHI VIỆN TIN LÀNH NHA TRANG.

 

       Chương trìng có chủ đề KỶ NIỆM VÀ TRI ÂN. Câu gốc : «Và đối với anh em, đó sẽ như một dấu ấn trên tay, một kỷ niệm giữa hai mắt để cho luật pháp của Đức Giê Hô Va ở trên miệng anh em» Xuất 13 :9 BDM.

         Mục đích tổ chức lễ kỷ niệm :

{C}-          {C}Tạ ơn 3 Ngôi Đức Chúa Trời

{C}-          {C}Tri ân các thầy cô

{C}-          {C}Thông công anh chị em.

          Buổi lễ được tổ chức tại trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh 75A Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Nha Trang. Với sự tham gia của hơn 220 cựu cô nhi và các vị khách mời gồm có :

+ Ms Phan Vaên Cöû – Ñaïi dieän Giaùo Hoäi HTTL Vieät Nam

+ Ms Leâ Khaéc Hoùa – Tröôûng ban ñaïi dieän TL Tænh Bình Thuaän

+ Ñaïi dieän Caùc Gia ñình: coá Ms.Traàn Troïng Thuïc, coá MS Ñaëng Ñeä

+ Quyù thaày coâ, nhaân vieân vieän.

+ CAÙC CÖÏU COÂ NHI VAØ Thaân nhaân gia ñình cöïu coâ nhI, CÖÏU NHAÂN VIEÂN.

          Các anh chị em cựu cô nhi từ khắp mọi miền đất Nước từ Quảng Trị đến Cà Mau đã hội tụ về Trường Bết Lê Hem cũ (nay là Trường Dân Tộc nội trú) từ ngày 12, 13 để gặp gỡ nhau hàn huyên, tâm tình, chia sẻ những kỷ niệm thuở ấu thơ trong những tiếng cười rộn rã.

         Từ 8 giờ sáng ngày 14/06 các anh chị em cùng họp lại để tập những bài hát cho chương trình lễ sẽ diễn ra buổi chiều.

         11 giờ anh chị em cùng ăn với nhau bữa cơm thân mật tại khu bếp tập thể của trường.

         13 giờ anh chị em được xe đưa đến Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh để tham dự chương trình lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Cô Nhi Viện Tin Lành Nha Trang.

        Buổi lễ được chia thành hai chương trình :

{C}-          {C}Chương trình 1 :  Kỷ niệm và tri ân.

{C}-          {C}Chương trình 2 : Sinh hoạt và tổ chức.

         Đúng 14 giờ 30 chương trình 1 được bắt đầu trong sự hướng dẫn của Cựu cô nhi Nguyễn Thị Tề (Quảng Nam).

         Sau những giây phút toàn thể các cựu cô nhi ca ngợi Chúa. Trưởng ban tổ chức Phan Thanh đọc diển văn và giới thiệu chào mừng. Mục sư Lê Khắc Hóa cầu nguyện khai lễ.

         Lần lượt các cựu cô nhi trong từng khu vực hát ngợi khen Chúa, có các ban hát : MS, TĐ, Giáo viên, nhân viên, Ban TC, Ban đại diện ; Bắc Trung Bộ và thân nhân ; Khánh Hòa và thân nhân ; Tây Nguyên và thân nhân ; Dông Nam Bộ và thân nhân

        Trong dịp nầy mọi người dự lễ được nghe thấy :

{C}-          {C}Công bố danh sách cựu cộng đồng cô nhi, do thư ký ban đại diện Nguyễn Ngọc Minh đọc

{C}-          {C}Lược sử thành lập, tồn tại, phát triển và kết thúc Cô Nhi Viện qua các giai đoạn, do Trưởng ban tổ chức Phan Thanh đọc.

{C}-          {C}Nghe chia sẻ lời Chúa qua Cựu cô nhi MS Nguyễn Hữu Thiện.

{C}-          {C}Báo cáo thực hiện công việc nhiệm kỳ qua của Ban đại diện do Thư ký Nguyễn Ngọc Minh trình bày.

{C}-          {C}Lời khích lệ của đại diện Giáo hội MS Phan Văn Cử.

{C}-          {C}Báo cáo thu chi quỹ trong nhiệm kỳ qua do thủ quỹ Đặng Thị Bạch Hà công bố.

{C}-          {C}Tiết mục tặng quà tri ân cho đại diện Lãnh đạo Cô Nhi Viện, Trường Bết Lê Hem và Giáo hội ; các thầy cô, nhân viên của viện do cựu cô nhi MSNC Đỗ Sơn Thái điều khiển.

          Chương trình 1 chấm dứt vào lúc 17h45 sau lời ca ngợi Chúa của ban hát cộng đồng cựu cô nhi Đông Nam bộ.

          Chương trình 2 được bắt đầu lúc 18 giờ, ngay trong bữa ăn thông công. Chương trình do Cựu cô nhi Trần Thị Loan hướng dẫn. Với lời cầu nguyện mở đầu của Cựu cô nhi MS Mai Xuân Nguyệt.

          Trong chương trình nầy các cựu cô nhi đã bầu lại ban đại diện mới để điều hành công việc của cộng đồng cựu cô nhi trong những năm sắp tới.

          Kết quả Ban đại diện mới gồm có:

·         Trưởng ban : Nguyễn Ngọc Minh (Tp.HCM)
·         Phó ban : Đinh Hoàng Hải (Bến Tre)
·         Thư ký : Nguyễn Thị Tề (Quảng Nam)
·         Thủ quỹ : Đặng Thị Bạch Hà (Khánh Hòa)
·         5 Ủy viên :
-          Nguyễn Tấn Hoàng (Đồng Nai)
-          Nguyễn Lương Tâm (Đà Nẵng)
-          Nguyễn Tấn Hậu (Đồng Tháp)
-          Lê Thị Hợp (Khánh Hòa)
-          Đinh Văn Ba (Đăk Lăk)

MS Nguyễn Hữu Bình cầu nguyện đặc biệt cho Ban đại diện mới đắc cử.

          Trong lúc thông công ăn uống vui vẻ, anh chị em cũng được nghe những lời chia sẻ tâm tình của các cựu cô nhi : MS Phạm Xuân Tín. Nữ TĐ Nguyễn Thị Bình, Anh Đinh Hoàng Việt, Nguyễn Thị Tề. Những lời chia sẻ tâm tình đầy trách nhiệm và thách thức đối với các cựu cô nhi : Sống sao cho đẹp lòng Chúa vui lòng người, những giây phút thông công thật ngọt ngào, đầy cảm xúc và tiếng cười.

         Chương trình cũng được tiếp tục qua các bài Thánh ca được tôn vinh Chúa bởi các Ban hát cộng đồng cô nhi Tây Nam Bộ, Bình Thuận-Ninh Thuận

        Kết thúc chương trình, anh Phan Thanh có lời cảm tạ, tặng quà tri ân các ân nhân, gia đình, các cá nhân, tổ chức tập thể đã góp phần giúp đỡ, cầu nguyện, dâng hiến và hỗ trợ cho Lễ Kỷ Niệm 60 năm thành lập Cô Nhi Viện Tin Lành Nha Trang và Tri ân các bậc tiền nhân.

       Chương trình kết thúc lúc 20h30 cùng ngày trong không khí vui tươi, tình cảm, luyến tiếc, xúc động và được Vinh hiển Danh Chúa.

Thông tín viên Đinh Hoàng Hải (Bến Tre)

 kèm hình ảnh như sau:

các hình dưới đây là sinh hoạt trước khi dự lễ

Các hình dưới đây là Anh chị em tập hát trước khi cử hành lễ

các hình dưới là chuẩn bị bữa cơm trưa vui vẻ

các hình dưới: Bữa ăn trưa vui vẻ

Các hình dưới đây là quang cảnh trong buổi lễ

Hình trên: Ban hát dẫn

Hình trên: Ban hát Bình Thuận-Ninh Thuận

Hình trên: cựu cô nhi Phan Thanh Trưởng ban tổ chức đọc lược sử cô nhi viện Tin Lành Nha Trang

Hình trên: Ban hát KV Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak, Lâm Đồng, Đak Nông)

Hình trên: Cựu cô nhi MS Nguyễn Hữu Thiện chia sẻ tâm tình

Hình trên: Ban hát KV Bắc Trung Bộ (Từ Quảng Trị đến Bình Định)

Hình trên: Ban hát Tây Nam Bộ (Từ Long An đến Cà Mau)

Trên: Thủ quỹ Đặng Thị Bạch Hà công bố quỹ

Trên: Ban hát Đông Nam Bộ

 Ban hát Khánh Hòa-Phú Yên

Cựu cô nhi, Nhân viên Nữ Truyền đạo Nguyễn Thị Bình chia sẻ tâm tình

Trên: Các cựu Lãnh đạo, Giáo viên, Nhân viên và người đại diện nhận quà tặng tri ân của cộng đồng cô nhi 

Trên: Đại diện cựu cô nhi tặng quà tri ân cho đại diện Giáo hội HT TL VN

Trên: Đại diện cộng đồng cô nhi tặng quà tri ân cho ân nhân và đại diện ân nhân

Trên: Cựu cô nhi MS Phạm Xuân Tín (Quảng Nam) chia sẻ tâm tình

Trên: Cựu cô nhi Đinh Hoàng Việt (Bến Tre) chia sẻ tâm tình

Trên: Xem danh sách đề cử để bầu chọn

hình trên: ăn thông công

2 hình trên: Ban đại diện cựu cô nhi mới đắc cử từ tháng 6/2013

2 hình trên: MS Nguyễn Hữu Bình cầu nguyện cho Ban đại diện

Hình trên: Ban TC, Ban đại diện họp tổng kết sau ngày tổ chức lễ

Các hình dưới đây là các phòng cô nhi chụp lưu niệm với Trưởng phòng, nhân viên

 

Viết ý kiến

Tên bạn:


Ý kiến của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: